Hoppa till innehåll
Min sida

Boutredningsman

Vad gör en boutredningsman?

Det är en fysisk eller juridisk person som utses av en domstol som ska upprätta bouppteckning och arvskifte i ett dödsbo. Boutredningsmannens mål är att parterna ska komma överens, men om en överenskommelse inte nås kan boutredningsmannen fatta ett tvångsbeslut som kan överklagas till domstol.

Vem kan bli boutredningsman?

Domstolen brukar i första hand förordna en lämplig jurist eller advokat. Om en testamentsexekutor har utsetts i ett testamente ska den utses till boutredningsman. Även en dödsbodelägare kan utses till boutredningsman.  

Är du kund hos HELP och vill komma i kontakt med din jurist?

Då är du varmt välkommen att ringa till kundtjänst på 0771-985 200 eller maila till info@helpforsakring.se. Du kan även logga in på Min Sida.