Hoppa till innehåll
Min Sida

Boutredningsman

Fysisk eller juridisk person som utreder ett dödsbo och har hand om förvaltningen av kvarlåtenskapen.

Varje dödsbodelägare kan ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska utses. Någon särskild anledning behöver inte anges. Den person som utreder ett dödsbo har hand om hela förvaltningen av kvarlåtenskapen. Även testamentsexekutor, legatarier och borgenärer kan begära att boets förvaltning lämnas över till en boutredningsman.

Tänk på att det kan bli dyrt om en boutredningsman förvaltar ett dödsbo. Det är alltid bäst att så långt som möjligt försöka komma överens innan man ansöker om att tingsrätten ska utse en boutredningsman.