Hoppa till innehåll
Min sida

Testamentstagare

Den som ska erhålla något genom testamente. 

Testamentstagare kan vara av olika slag. Vissa kan inta en ställning som liknar en arvinges, det vill säga få en viss andel av kvarlåtenskapen. Personen kallas då universell testamentstagare. Om en person endast ska få en specifik sak kallas denne för legatarie. Det som legatarien får kallas legat.