Hoppa till innehåll
Min sida

Framtidsfullmakt – bestäm nu vad som ska hända sen

Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny lag som är användbar för många. Sedan dess kan du nämligen själv bestämma vem som ska sköta dina angelägenheter, om du i framtiden inte kan göra det själv. Kanske råkar man i framtiden ut för sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande, så att man inte kan sköta sina ekonomiska och personliga åtaganden. Har du någon du litar på i din närhet kan du enligt lag redan nu utse den personen till ditt ombud. Det görs med hjälp av en fullmakt där du kan reglera om fullmakten gäller alla angelägenheter, eller om den är begränsad till att bara gälla vissa saker.

När lagen kom var den något helt nytt i svensk rätt. Det närmaste vi dittills hade kommit var en så kallad generalfullmakt som börjar gälla direkt. I våra nordiska grannländer är det sedan flera år tillbaka möjligt att upprätta en fullmakt som gäller från den dag man inte längre kan ta hand om sig själv och nu har alltså även vi i Sverige samma trygghet inför det som kanske komma skall.

Framtidsfullmaktens formkrav

Det finns en del regler som man måste förhålla sig till. Fullmakten måste t ex uppfylla vissa formkrav för att vara giltig. Det betyder att den ska vara skriftlig, att den ska vara daterad och att den ska bevittnas av två vittnen. Vittnena ska vara medvetna om att det rör sig om en framtidsfullmakt och båda ska vara samtidigt närvarande när fullmaktsgivaren skriver under den eller intygar sin underskrift.

Framtidsfullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren, som det heter, "varaktigt och i huvudsak" inte längre kan ta hand om de angelägenheter som fullmakten gäller. Det är fullmaktshavaren, den person som har fått i uppdrag att ta hand om angelägenheterna, som bedömer om det finns anledning för framtidsfullmakten att träda i kraft.

Granskarens roll

Det finns ingen offentlig tillsyn av framtidsfullmakter. Däremot kan fullmaktsgivaren utse någon som granskar de uppgifter som fullmaktshavaren utför. Granskaren kan kräva redovisning från fullmaktshavaren men har också rätt att återkalla fullmakten. Detta ska i så fall framgå av framtidsfullmakten.

En fullmaktsgivare kan också själv återkalla en framtidsfullmakt genom att återta eller förstöra den. Det förutsätter dock att fullmaktsgivaren har tillräcklig rättshandlingsförmåga, det vill säga är vid sina sinnens fulla bruk.

Ovanstående är en inblick i de främsta aspekterna men det kan finnas mer att ta ställning till. Är du kund hos oss på HELP och vill upprätta en framtidsfullmakt, eller veta mer om vad som gäller? Välkommen, det ingår kostnadsfritt i din försäkring!

Juridisk ordbok