Hoppa till innehåll
Min sida

Vad är näthat och vad gör jag som utsatt?

Under det senaste årtiondet har det skett allt mer brott via internet, och det har blivit alltmer vanligt. Brott som sker online är ofta en kränkande handling/ar, riktat mot en person eller grupp. Ett samlingsbegrepp för de flera brott som kan vara tillämpliga är näthat.

De brott som faller in under näthat är bland annat förtal, förolämpning, olaga hot, ofredande. Om en viss handling upplevs som kränkande är det inte säkert att ett faktiskt brott har begåtts. Det har sin förklaring i att det beror på vem som utfört handlingen, på vilket sätt handlingen utförts och till vem den riktats.

När det har fastställts vilket, eller vilka, typ av brott det rör sig om kan det vara svårt att bevisa att en viss person har utfört en viss handling, även om det är mycket som tyder på att så är fallet. Det har nämligen att göra med att beviskraven är väldigt höga och det måste bland annat kunna påvisas hur och vem som har utfört handlingen.

Har en person blivit utsatt för näthat är det viktigt att individen polisanmäler händelsen. Därtill är det bra att börja samla in, spara och vidarebefordra bevisning. Bevisning kan exempelvis vara skärmdumpar av kränkningen, bilder, filmer, eller annat material som kan vara relevant. Vidare kan det finnas en möjlighet att ansökan om kontaktförbud i samband med polisanmälan, vilket dock beror på brottets karaktär.

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok