Hoppa till innehåll
Min sida

Vårt inflytande och FNs hållbarhetsmål

HELPs vision är att rätt ska vara rätt, för alla. Det är det viktigaste för oss och det är här vi har störst möjlighet att påverka riktningen på tryggheten i samhället. Av FNs hållbarhetsmål går därför nummer 16, om fredliga och inkluderande samhällen, hand i hand med vår verksamhet och våra mål, med särskilt fokus på punkten 3 om att säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.

Vår miljöpåverkan

HELP är en del av den globala försäkringskoncernen ARAG Group, med det uttalade klimatmålet att filialer i alla 19 länder, med över 4 700 anställda, ska vara koldioxidneutrala före 2025. 

Med närmare 280 medarbetare i Stockholm, Oslo och Köpenhamn påverkar vi den lokala miljön, i stort och smått. Med enstaka nödvändiga undantag tar vi oss till jobbet med kommunala färdmedel, på cykel eller till fots och reser vi längre tar vi tåget hellre än vi flyget. Vi källsorterar allt kontorsavfall, vår hyresvärd har snart uppnått sin certifiering enligt BREEAM-SE, kontoret är släckt när vi inte är på plats, vår städfirma är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi väljer miljövänliga alternativ för förbrukningsmaterial. Sammantaget har vi ett helhetstänk som gör miljökonsekvenser tydliga för oss alla.

Vi jobbar vidare med att hitta miljövänliga lösningar, bland annat följer vi kontinuerligt upp hållbarhetsarbetet i verksamheten för att hålla koll på att vi går i rätt riktning och i vilken hastighet. Ännu är vi långt ifrån färdiga men håller ögonen öppna efter förbättringar och lösningar för en hållbar framtid.

Mångfald

Etnicitet, kön, ålder, bakgrund, språk, övertygelse, tillhörighet. Basen i våra juristförsäkringar – att rätt ska vara rätt för alla – är också basen i att vi aktivt tittar på både kompetens och berikande mångfald när vi rekryterar. Vår verksamhet speglar samhället, våra kunder utgör ett tvärsnitt av befolkningen och därför gör våra medarbetare också det. Ett exempel är att 10 språk, utöver svenska och engelska, är representerade på HELP Sverige. I vår skandinaviska verksamhet talas det totalt 25 språk.