Hoppa till innehåll
Min Sida

Äganderätt

Rätt att utnyttja sin egendom som man vill.

Begränsningar i äganderätten kan följa av lag eller ingångna avtal. Egendom kan t ex få användas utan ägarens tillstånd i nödsituationer.