Hoppa till innehåll
Min sida

Allmänna domstolar

Vad är en allmän domstol?

En allmän domstol handlägger brottmål och olika typer av tvistemål. Den första instansen är tingsrätten vars dom kan överklagas till hovrätten vars dom kan överklagas till Högsta domstolen. Andra domstolar är förvaltningsdomstol som handlägger ärenden mot myndigheter och specialdomstol som handlägger vissa typer av ärenden, till exempel Arbetsdomstolen.

Var finns det allmänna domstolar?

Det finns 48 tingsrätter, sex hovrätter och en Högsta domstol. Att det finns betydligt fler tingsrätter beror på att för att ett mål ska kunna överklagas och prövas av hovrätten i andra hand och Högsta domstolen i tredje hand ställs särskilda krav, så kallat prövningstillstånd.

Är du kund hos HELP och vill komma i kontakt med din jurist?

Då är du varmt välkommen att ringa till kundtjänst på 0771-985 200 eller maila till info@helpforsakring.se. Du kan även logga in på Min Sida.