Hoppa till innehåll
Min Sida

Allmänna domstolar

Består av tre instanser: tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

Här handläggs bland annat brottmål, familjerelaterade mål och tvistemål mellan företag eller enskilda individer.