Hoppa till innehåll
Min sida

Allmänna förvaltningsdomstolar

Vad är allmänna förvaltningsdomstolar?

En allmän förvaltningsdomstol handlägger tvister mellan enskilda och staten, exempelvis myndigheter och kommuner. Den första instansen är förvaltningsrätten vars dom kan överklagas till kammarrätten vars dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolar. Ärenden mot Migrationsverket handläggs däremot i en särskild avdelning inom de allmänna förvaltningsrätterna där den första instansen är migrationsdomstolen som finns vid förvaltningsrätten vars dom kan överklagas till migrationsöverdomstolen som finns vid kammarrätten.

Var finns det allmänna förvaltningsdomstolar?

Det finns 12 förvaltningsrätter varav fyra av dem även är migrationsdomstolar, fyra kammarrätter varav en även är migrationsöverdomstol och en Högsta förvaltningsdomstol. Att det finns betydligt fler förvaltningsrätter beror på att för att ett mål ska kunna överklagas och prövas av kammarrätten i andra hand och Högsta domstolen i tredje hand ställs särskilda krav, så kallat prövningstillstånd.

Är du kund hos HELP och vill komma i kontakt med din jurist?

Då är du varmt välkommen att ringa till kundtjänst på 0771-985 200 eller maila till info@helpforsakring.se. Du kan även logga in på Min Sida