Hoppa till innehåll
Min Sida

Allmänna förvaltningsdomstolar

Består av tre instanser, förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen.

Dessa instanser avgör tvister, främst mellan enskilda och myndigheter. Det kan gälla skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål (migrationsdomstolarna), tvister med Försäkringskassan eller kommunen.