Hoppa till innehåll
Min sida

Barnets bästa

Barnets bästa är en princip som ska vara vägledande vid alla beslut som rör barn. Principen finns fastslagen i FN:s Barnkonvention som har implementerats i svensk lag. Utgångspunkten är respekten för barnets fulla integritet och människovärde samt att barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd.

Hur avgörs barnets bästa?

Det är inte alltid helt enkelt att avgöra, men det beslut som tas utifrån barnets egna önskemål, vetenskap och beprövad erfarenhet samt övriga hänsyn bedöms vara barnets bästa. Vid vårdnadsmål görs alltid en bedömning av vad som är barnets bästa och uppfattningen om vad som är barnets bästa kan variera mellan olika rättsområden.  

Läs mer i HELP-juristens artikel här: