Hoppa till innehåll
Min Sida

Barnets bästa

Barnperspektivets utgångspunkt är respekten för barnets fulla integritet och människovärde. Myndigheter ska vid beslutsfattande ha barnperspektivet som utgångspunkt. 

Det som utifrån barnets egna önskemål, vetenskap och beprövad erfarenhet, samt de hänsyn som måste tas i varje specifik beslutssituation, bedöms vara det bästa för barnet.

Sedan barnkonventionen infördes i svensk rätt har påminnelser om barnets bästa införts i olika författningar. Uppfattningen av vad som menas med barnets bästa varierar mellan olika rättsområden.

Exempel

Det antas vara för barnets bästa att utreda vem som är den biologiska fadern, med undantag för om barnet har tillkommit med hjälp av assisterad befruktning.

Däremot sätts barnets bästa inte i första rummet inom utlänningsrätten. Där kan barnets bästa inte ta över samhällsintresset att reglera invandringen.