Hoppa till innehåll
Min Sida

Bevisbörda

Någon av parterna i en rättegång ska bevisa det han eller hon påstår.

Annorlunda uttryckt är det någons bevisskyldighet; den skyldighet som vilar på någon att bevisa ett påstått förhållande. I brottmål är det alltid åklagaren som har bevisbördan för att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som åklagaren påstår. Den tilltalade ska därför betraktas som oskyldig tills åklagaren har bevisat motsatsen.

Inom civilrätten finns en huvudregel som innebär att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående. Lyckas den som påstår något styrka sitt påstående går bevisbördan över på motparten, som då ska visa att den omständigheten inte föreligger.