Hoppa till innehåll
Min sida

Bodelningsförrättare

Vad är en bodelningsförrättare?

Det är en opartisk jurist eller advokat som utses av en domstol för att förrätta bodelning mellan makar som har skiljt sig eller sambor som har separerat. Bodelningsförrättarens mål är att parterna ska komma överens, men om en överenskommelse inte nås kan bodelningsförrättaren fatta ett tvångsbeslut som kan överklagas till domstol.

Vem kan agera som bodelningsförrättare?

En lämplig jurist eller en advokat som utses av domstolen och som själv samtycker till uppdraget.

Är du kund hos HELP och vill komma i kontakt med din jurist?

Då är du varmt välkommen att ringa till kundtjänst på 0771-985 200 eller maila till info@helpforsakring.se. Du kan även logga in på Min Sida.