Hoppa till innehåll
Min Sida

Domskäl

Rättens motivering av domslut.

Domskälen bör vara utförliga både när det gäller bevisfrågor och rättstillämpningsfrågor. Utförliga domskäl underlättar den tappande partens bedömning av möjligheterna att överklaga och den högre instansens eventuella överprövning av domen.

Minimikrav på domskäl är att de ska ge information om de rättsfakta som ligger till grund för domslutet.