Hoppa till innehåll
Min Sida

Gåvobrev, fast egendom

Gåva av fast egendom ska ske genom ett skriftligt avtal, vilket framgår av Jordabalken 4:1 och 4:29.

Detta sker genom ett gåvobrev som ska innehålla en uppgift om vilken fastighet det gäller, förklaring av givaren/givarna att fastigheten ges bort till mottagaren, samt givarnas och mottagarens underskrift.

Gåvobrevet utgör underlag för att gåvotagaren ska få lagfart för fastigheten. För att få lagfart på fastigheten krävs dessutom att säljarens namnteckning har bevittnats av två personer. Gåvotagaren är skyldig att söka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevet upprättas. Lagfart söks hos Lantmäteriets inskrivningsenheter.

Om gåvan är förenad med någon typ av villkor eller förbehåll ska dessa framgå av gåvobrevet. Exempel på detta kan vara att gåvan ska vara enskild egendom eller att gåvan inte ska anses som förskott på arv.

Se också Gåvobrev, lös egendom.