Hoppa till innehåll
Min Sida

Gåvobrev, lös egendom

Vid gåva av lös egendom (med undantag för gåva av bostadsrätt) finns det inget krav på skriftligt gåvobrev.

Det kan däremot vara bra att ändå upprätta ett gåvobrev som bevis på att gåvan har skett.

Om gåvan är förenad med någon typ av villkor eller förbehåll ska dessa framgå av gåvobrevet. Exempel på detta kan vara att gåvan skall vara enskild egendom eller att gåvan inte skall anses som förskott på arv.

Om gåvan gäller en bostadsrätt ska det upprättas ett skriftligt gåvobrev med uppgift om vilken fastighet det gäller, förklaring om att givaren/givarna ger bostadsrätten till mottagaren samt givarens och mottagarens underskrift.

När det däremot gäller gåva av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas som uppfyller lagens formkrav. Vidare bör en gåva mellan makar registreras för att gåvan skall vara giltig mot givarens borgenärer.

Gåva till arvingar

En gåva till en bröstarvinge anses utgöra förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas var avsikten. När arvet sedan ska fördelas avräknas gåvan av från arvet. För att motverka detta kan man ange i en gåvohandling att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv.

Se också Gåvobrev, fast egendom.