Hoppa till innehåll
Min Sida

Giftorättsgods

En makes egendom som den andre maken har giftorätt till.

Makars egendom kan vara antingen enskild egendom eller giftorättsgods. Vid en bodelning mellan makarna är huvudregeln att makarnas sammanlagda giftorättsgods delas mellan makarna med hälften var.

Om bodelning görs under äktenskapet är egendom som make tilldelats fortfarande giftorättsgods.