Hoppa till innehåll
Min Sida

Högsta förvaltningsdomstolen

Prövar avgöranden som överklagas från någon av de fyra kammarrätterna i landet.

Högsta förvaltningsdomstolen är förvaltningsdomstolarnas motsvarighet till Högsta domstolen och har till huvuduppgift att skapa prejudikat som vägleder hur senare mål ska bedömas. För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva kammarrättens avgörande krävs oftast prövningstillstånd.