Hoppa till innehåll
Min Sida

Hovrätt

Den som inte är nöjd med tingsrättens avgörande kan i de flesta fall överklaga till hovrätten.

Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål, tvistemål och andra domstolsärenden som tingsrätten redan har behandlat. Det krävs dock ofta att prövningstillstånd beviljas för att hovrätten ska ta upp ett överklagat mål.

Det finns sex hovrätter i Sverige.