Hoppa till innehåll
Min Sida

Köpeavtal

Skriftligt eller muntligt avtal om övertagande av äganderätten till egendom.

För att ett bindande köpeavtal ska anses ha ingåtts måste vissa kriterier vara uppfyllda.