Hoppa till innehåll
Min Sida

Oneröst fång

När mottagaren får äganderätt till något genom betalning eller annan prestation.

Exempel

Köp eller byte. När en överlåtelse betraktas delvis som ett oneröst fång och delvis som ett benefikt fång talar man om ett blandat fång.