Hoppa till innehåll
Min Sida

Rättskälla

Den rätt som domstolarna använder för sin rättstillämpning såsom lag, förarbeten, rättspraxis, direktiv, och sedvanerätt.

Rättskällorna är alltså juristernas ”verktyg” för att lösa rättsliga problem.