Hoppa till innehåll
Min Sida

Regressrätt

Rätt att återkräva betalning av någon som egentligen bör stå för denna.

En borgensman har till exempel regressrätt mot gäldenären för det han betalat till borgenären på grund av borgensåtagandet.

Flera personer kan vara solidariskt ansvariga för en skuld till en borgenär. Även om de måste betala "en för alla, alla för en" i ett första skede kan det inbördes förhållandet se annorlunda ut. Den som betalar för de andra gäldenärerna har i allmänhet regressrätt mot sina medgäldenärer.