Hoppa till innehåll
Min sida

Skuldebrev, löpande

Handling som innehåller en utfästelse att betala ett visst penningbelopp.

Ett löpande skuldebrev är avsett att kunna ”löpa”, det vill säga överlåtas fritt mellan personer. Till skillnad från ett enkelt skuldebrev, är det inte ställt till en viss person, utan det är den som har skuldebrevet i sin besittning som kan göra anspråk på det belopp som står i skuldebrevet.

Ett löpande skuldebrev kan överlåtas till vem som helst.

Två typer

Det finns två slags löpande skuldebrev; innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Den som har ett innehavarskuldebrev kan kräva betalning av låntagaren utan att något mer krävs av innehavaren. På ett orderskuldebrev ska det däremot finnas en anteckning om att detta skuldebrev har överlåtits till den nya innehavaren.

Se också Skuldebrev, enkelt.