Hoppa till innehåll
Min sida

Småmål

Mål där det omtvistade värdet är mindre än ett halvt basbelopp.

 Tingsrätten är domför med en domare i småmål. Under vissa omständigheter kan en part dock motsätta sig att ett småmål avgörs av endast en domare.

Läs mer om basbelopp.