Hoppa till innehåll
Min sida

Strandskyddsområde

Land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Området kan få utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Om å andra sidan ett område saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften kan det förordnas att det inte ska vara omfattat av strandskydd.