Hoppa till innehåll
Min sida

Sveda och värk

Personligt lidande under den akuta sjuktiden efter ett skadetillfälle.

Lidandet kan vara fysiskt eller psykiskt. I skadeståndssammanhang kan ersättning utgå för sveda och värk.