Hoppa till innehåll
Min Sida

Talerätt

Den rätt att föra talan som en part har i viss angelägenhet.

Om någon väcker talan utan att ha talerätt är det ett rättegångshinder.