Hoppa till innehåll
Min Sida

Trolöshet mot huvudman

Att missbruka behörighet att företräda sin huvudman i förtroendeställning (i allmän eller enskild tjänst), så att denne skadas.