Hoppa till innehåll
Min sida

Tvångsförsäljning

Då en av ägarna i ett gemensamt ägande av lös egendom eller fastighet ansöker om försäljning på offentligt auktion vid tingsrätt.

Om två eller flera personer äger lös egendom eller en fastighet tillsammans är lagen om samäganderätt tillämplig. Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort, helt eller delvis.

Enligt 6 § Samäganderättslagen finns en möjlighet till tvångsförsäljning av den gemensamt ägda saken eller fastigheten om samägarna inte kan komma överens om en lösning.