Hoppa till innehåll
Min sida

Underhållsskyldighet

Vad är underhållsskyldighet?

Ett ekonomiskt bidrag som en förälder kan behöva utge till en annan förälder för att denne ska kunna försörja ett gemensamt barn. Det är också ett ekonomiskt bidrag från en make till en annan make om den ena maken inte kan betala för sina personliga behov eller för betalningar som den maken annars besörjer för.

Läs mer om vad HELP-juristen säger om föräldrars underhållsskyldighet här:

Föräldrars underhållsskyldighet

Det är vanligt att barn med separerade föräldrar bor mer hos den ena föräldern och träffar den andra mer sällan. Vad händer då med föräldrarnas underhållsskyldighet? Enligt Föräldrabalken ska föräldrar ansvara för sina barns underhåll till dess att barnen fyller 18 år. Hur stort underhållet ska vara bestäms av vad som är rimligt med tanke på barnens behov och föräldrarnas ekonomi.