Hoppa till innehåll
Min sida

Vårdnad

Den rätt och skyldighet en vårdnadshavare har att sörja för sina barns personliga omvårdnad, angelägenheter och uppfostran.

Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet.