Hoppa till innehåll
Min sida

Som medlem i någon av Akademikerförsäkrings anslutna fackförbund kan du teckna HELPs juristförsäkring, som utan timkostnad ger dig personlig hjälp med privatjuridiken. 

 

Du tecknar försäkringen hos Akademikerförsäkring. Den juridiska hjälpen får du sedan av HELP - välkommen att kontakta oss för dina juridiska frågor, så får du snabbt kontakt med en av våra jurister. 

Vad ingår i juristförsäkringen?

Försäkringen täcker de viktigaste rättsområdena inom privatjuridik och ger dig tryggheten att få juristhjälp i vardagen. Du får en egen jurist för allt från enkla råd och avtal, till juridisk rådgivning och förhandling med motpart. Vid domstolstvister har du ett juridiskt biträde och rättegångskostnaderna täcks av försäkringen. Även eventuella rättegångskostnader för din motpart täcks upp till 2 miljoner kronor. 

Det kostar dig inget utöver premien att använda juristhjälpen men har du ett domstolsärende betalar du en självrisk på 3 000 kronor. Alla andra kostnader ingår i försäkringen. 

 

*Har du redan juristförsäkringen via Naturvetarna eller Min privatjurist via DIK? 

Naturvetarna. Den 1 februari flyttades försäkringen till Akademikerförsäkring, som nu administrerar och fakturerar den. För att behålla försäkringen betalar du bara fakturorna från Akadermikerförsäkring. Försäkringsvillkor och premie förblir desamma. När du behöver juridisk hjälp vänder du dig som alltid direkt till HELP. 

DIK. Den 1 maj flyttar administrationen av juristförsäkringen Min privatjurist till Akademikerförsäkring. Du kommer att få information om övergången och vad du behöver göra av DIK och Akademikerförsäkring i god tid inför flytten. När du behöver juridisk hjälp vänder du dig som alltid direkt till HELP. 

Här kan du läsa mer om juristförsäkringen som du har eller haft via Naturvetarna eller DIK. 

Har du frågor om försäkringen? 

Vill du veta hur du tecknar den eller har frågor om, faktureringen eller andra administrativa frågor? Kontakta Akademikerförsäkring på 0771-111 999 eller skicka ett meddelande i inloggat läge från Mina sidor på akademikerforsakring.se. 

Behöver du juridisk hjälp? 

Kontakta oss på HELP via den BankID-skyddade kundportalen Min sida. Du kan också mejla info@helpforsakring.se eller ringa 0771-985 200.