Hoppa till innehåll
Min sida

Lagen om anställningsskydd – Vad gäller?

Lagen om anställningsskydd, vanligen kallad LAS nämns ofta i medier och i dagligt tal. Dock är det svårt för många att veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för arbetstagare och arbetsgivare. Vad krävs till exempel för att få sparken?

Lagen om anställningsskydd ger arbetsgivare och anställda rättigheter och skyldigheter. Av lagen framgår vilka anställningsformer som finns likväl som under vilka förutsättningar en anställd kan bli uppsagd. Lagen är en tvingande skyddslagstiftningen vilket innebär att arbetsgivare är skyldiga att följa lagen och får enbart erbjuda mer förmånliga villkor än de som erbjuds i lagstiftningen.

Innehåll:

Anchor tag: 1

Hur länge har man anställningsskydd?

Alla anställda på den svenska arbetsmarknaden omfattas av anställningsskydd. Med anställningsskydd menas att arbetsgivaren måste iaktta de regler som finns för att säga upp personal. En arbetstagare kan bli uppsagd antingen på grund av arbetsbrist, personliga skäl eller bli avskedad. Anställningsskyddet gäller från första dagen av anställningen fram till dess att anställningen är avslutad.   

 

Anchor tag: 2

Kan man få sparken för vad som helst?

För att kunna sparka eller avskeda en anställd som är det korrekta begreppet måste den anställde ha grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Exempel på grovt åsidosatt sina åligganden är om arbetstagaren begår brottsliga handlingar gentemot arbetsgivaren eller i övrigt agerar grovt illojalt gentemot arbetsgivaren. Ett avskedande får inte enbart grundas på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader.

Frågor och svar

Lagen gäller för nästan samtliga anställda. Det spelar ingen roll vilken anställningsform en anställd har för att omfattas av lagen. Ett krav är att arbetstagaren utför sitt huvudsakliga arbete i Sverige. Anställda som är anställda i företagsledande positioner t.ex. VD eller ekonomichef omfattas inte av lagstiftningen.

Alla bolag som är verksamma i Sverige omfattas av lagen om anställningsskydd. Det finns ett fåtal regler som skiljer sig beroende på hur många anställda bolaget har. I övrigt gäller reglerna för samtliga bolag som har anställda i Sverige.

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida