Hoppa till innehåll
Min sida

Vad gäller när jag ska hyra ut min bostad?

Många ringer oss med funderingar om att hyra ut sin bostadsrätt eller ett rum. Vad ska man ta i hyra? Kan hyresgästen få besittningsskydd? Såhär säger privatuthyrningslagen.

Hyr man ut sin egen bostad blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig, vi kallar den här för privatuthyrningslagen. Lagen gäller när någon hyr ut sin villa, ägarlägenhet eller bostadsrätt samt när endast en del av bostaden hyrs ut, som ett rum. Lagen gäller inte när exempelvis en hyresrätt hyrs ut i andra hand, om uthyrningen sker i näringsverksamhet eller om hyresavtalet ingåtts före den 1 februari 2013.

Om man hyr ut två lägenheter gäller privatuthyrningslagen bara för den första uthyrningen. Skulle man hyra ut mer än två lägenheter ses det normalt som att bedriva näringsverksamhet och privatuthyrningslagen gäller då inte för någon uthyrning. Vid upplåtelser som inte omfattas av privatuthyrningslagen gäller istället hyreslagen.

Besittningsskydd

Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt att bo kvar i sin bostad även om hyresvärden försöker säga upp hyresavtalet. Ska du hyra ut din bostad och privatuthyrningslagen blir aktuell, får inte hyresgästen något besittningsskydd. Något avtal om avstående från besittningsskydd behöver alltså inte tas med i hyreskontraktet.

Hyra

Vid uthyrning av bostad när privatuthyrningslagen blir aktuell får hyresvärden ta ut en kostnadsbaserad hyra som beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde och bostadens driftskostnader. Det behöver inte tas hänsyn till hur mycket pengar uthyraren har lånat för att köpa bostaden utan beräkningen får göras schablonmässigt.  Driftskostnaderna är däremot de faktiska driftskostnader som uthyraren har för bostaden.

Uppsägningstid

Hyresavtal på bestämd tid
Hyresavtalet upphör utan uppsägning vid hyrestidens utgång.

Hyresavtal på obestämd tid
Hyresavtalet kan tidigast sägas upp till det månadsskifte som inträffar tre månader från uppsägningen.

Skatt

Hyresintäkter i samband med uthyrning av privatbostad beskattas som inkomst av kapital. Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.