Hoppa till innehåll
Min sida

Uppsägningstid för hyra av bostad

Är din bostad en hyresrätt? Första- eller andrahandskontrakt? Ja, olika omständigheter kan påverka hur ett hyreskontrakt ser ut. Uppsägningstiden kan även se annorlunda ut om du är hyresgäst eller hyresvärd. Så, vilka uppsägningstider är det egentligen som gäller vid olika hyreskontrakt?

Om du hyr en hyresrätt

När du hyr eller hyr ut en bostad som utgör en så kallad hyresrätt, är det Hyreslagen som tillämpas. Ett hyresförhållande uppstår om hyresvärd och hyresgäst skriver ett hyresavtal. I avtalet bör det stå om bostaden hyrs ut på bestämd- eller obestämd tid och vilken uppsägningstid som ska gälla. Hyresgästen har dock alltid rätt att säga upp kontraktet. För hyresvärdar kan det finnas hinder mot att säga upp hyreskontraktet som regleras i Hyreslagen.

Om hyreskontraktet löper tillsvidare gäller en uppsägningstid på tre kalendermånader, om inte annat har avtalats.

Är hyreskontraktet på bestämd tid är uppsägningstiden beroende av hyrestiden. När hyrestiden är bestämd i hyresavtalet gäller följande uppsägningstider. En hyrestid med maximalt två veckor är uppsägningstiden en dag före hyrestidens slut. Hyrestid som är längre än två veckor och maximalt tre månader är uppsägningstiden en vecka före. När hyrestiden är längre än tre månader är uppsägningstiden tre månader före.

Avtalas en längre uppsägningstid än vad som framkommer ovan så ska den avtalade tiden i princip gälla. Med det sagt har en hyresgäst alltid rätt att säga upp hyreskontraktet med tre kalendermånader, även om hyresgästen och hyresvärden avtalat om en längre tid i hyreskontraktet. Däremot om hyresvärden säger upp hyreskontraktet gäller den uppsägningstid som avtalats.

Har parterna istället ingått avtal om en kortare uppsägningstid än tre månader gäller olika regler för hyresvärd och hyresgäst. Säger hyresvärden upp hyreskontraktet är hyrestiden, trots hyreskontraktet tid, minst tre månader. Säger hyresgästen upp hyreskontraktet kan hyresgästen hänvisa till den avtalade tiden.

 

Om du hyr en privatbostad

Om du istället hyr eller hyr ut privatbostad, till exempel en bostadsrätt eller villa, gäller andra uppsägningstider. Värt att påpeka är att om en hyresvärd hyr ut flera bostadsrätter, gäller endast lagen för den första uthyrningen, annars gäller samma regler som för hyresrätter enligt ovan.  

Ett hyreskontrakt som löper tillsvidare ska sägas upp för att upphöra. Ett hyreskontrakt som löper på bestämd tid slutar gälla när hyrestiden löpt ut eller om kontraktet sägs upp. En hyresgäst får säga upp bostaden med en kalendermånads uppsägningstid. En hyresvärd får säga upp avtalet med tre kalendermånaders uppsägningstid om längre tid inte avtalats. Har en hyresgäst och en hyresvärd bestämt om en annan uppsägningstid i hyreskontraktet än en månad för hyresgästen och tre månader för hyresvärden kan hyresgästen trots detta åberopa sin rätt till en månads uppsägningstid.

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok