Hoppa till innehåll
Min sida

Dina rättigheter när flygresan strular

Alla känner inte till sina rättigheter när flyget är försenat, inställt eller om de nekas gå ombord. Här går vi igenom vilka EU-regler som gäller och när du kan ha rätt till service, assistans och ekonomisk kompensation. När gäller reglerna?EU:s regler om flygresenärers rättigheter gäller: när du reser från ett land inom EU, när du reser från ett land utanför EU till ett land inom EU under förutsättning att ditt flygbolag är ett EU-flygbolag, och både reguljära flygresor och flygresor som ingår i en paketresa.

Innehåll:

Anchor tag: 1

Vilka rättigheter har du när flyget är försenat?

Om ditt flyg har blivit försenat med två timmar eller mer har du till att börja med rätt till skriftlig information om dina rättigheter på plats. Du har även rätt till service och assistans om flyget är försenat med:

 

I skälig proportion till hur länge du har fått vänta på flyget har du rätt till bland annat kostnadsfria måltider och förfriskningar samt telefonsamtal och e-postmeddelanden. Om flyget blir försenat till åtminstone nästkommande dag har du även rätt till hotellrum och transport till och från flygplatsen.

Anchor tag: 2

Ekonomisk kompensation

Om du blir försenad med fem timmar eller mer har du rätt till återbetalning av hela biljettpriset inom sju dagar. I relevanta fall får du även rätt till en hemresa.

Du har även rätt till en schablonersättning vid förseningar som varit åtminstone tre timmar långa. I förhållande till flygningens längd uppgår ersättningen till följande belopp:

 

Flygbolaget behöver dock inte betala någon ekonomisk kompensation till dig om det kan visa att förseningen av flyget beror på extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Exempel på extraordinära omständigheter är säkerhetsrisker, strejker, väderförhållanden och politisk instabilitet, men bestäms alltid i det enskilda fallet.

Anchor tag: 3

När flyget är inställt

Även om ditt flyg har blivit inställt har du till att börja med rätt att få skriftlig information om dina rättigheter på plats samt eventuell alternativ transport och att välja mellan följande assistans:

 

Vidare har du, i likhet med vad som gäller vid förseningar, rätt till bland annat kostnadsfria måltider, förfriskningar samt telefonsamtal och e-postmeddelanden i skälig proportion till din väntetid. Om ditt nya flygs rimligen förväntade avgångstid åtminstone är dagen efter den planerade avgången har du även rätt till hotellrum och transport till och från flygplatsen.

Du har rätt till samma ekonomiska kompensation som ska utgå vid förseningar, under vissa förutsättningar. Har du blivit informerad om att flyget är inställt senast två veckor före ditt flygs avgångstid har du dock inte rätt till någon ekonomisk ersättning.

Anchor tag: 4

Om du inte får gå ombord

Flygbolag har rätt att neka flygresenärer ombordstigning, men måste då skriftligen informera de drabbade om deras rättigheter på plats samt erbjuda dem motsvarande service, assistans och ekonomiska kompensation som ska utgå vid inställda flyg, som nämnts ovan. Innan ett flygbolag har rätt att neka någon flygresenär att gå ombord måste det dock fråga övriga flygresenärer om det finns någon som är beredd att frivilligt avstå från sin platsreservation i utbyte mot att erhålla någon förmån av flygbolaget. Vilken förmån som ska utgå kommer flygbolaget och flygresenären själva en överenskommelse om.

Anchor tag: 5

Så ställer du krav mot flygbolaget

För att framställa ditt krav mot flygbolaget kan du lämna in en reklamationsblankett till bolaget och behålla en kopia. Om flygbolaget inte lämnar svar i tid eller om du inte är nöjd med beskedet kan du lämna ett skriftligt klagomål till tillsynsmyndigheten i det land där incidenten inträffade, såvida inte incidenten inträffade i ett land utanför EU. Då kan du istället vända dig till tillsynsmyndigheten i det land inom EU som du skall resa till, under förutsättning att ditt flygbolag är ett EU-flygbolag.

Juridisk ordbok