Hoppa till innehåll
Min sida

Här är dina rättigheter vid en reklamation

Krånglar din nya tv eller tappade tröjan formen efter första tvätten? Här får du veta vad du har rätt att kräva som konsument och vad du ska tänka på vid en reklamation.

Innehåll:

Anchor tag: 1

Hur lång tid har jag på mig?

Som konsument har du rätt att klaga på fel (reklamera) i varan i upp till tre år efter att du har köpt den. Felet måste reklameras inom skälig tid efter att du som konsument har märkt felet. Skälig tid anses alltid vara inom två månader. Men det kan även vara en skälig tid i fall där det har gått längre tid än två månader. Att visa kvitto kan vara bra men det är inget krav så länge du kan bevisa att du har köpt varan i den aktuella butiken. En vara kan även omfattas av en garanti, som oftast kan vara kortare än reklamationsrätten enligt lag, men det förkortar inte din rätt till att reklamera inom tre år från köpet.

Anchor tag: 2

Vem ska bevisa felet?

Under de första två åren efter köpet, är det säljaren som ska bevisa att felet inte förelåg vid köpet av varan. Om det skulle vara så att det har förflutit mer än två år från ditt köp måste du som konsument bevisa att felet fanns vid köpet. Detta innebär att det blir ett omvänt bevisläge vilket medför att du måste ta fram all bevisning som kan vara av betydelse. Observera att för varor köpta före den 1 maj 2022 så är det under de första sex månaderna som säljaren ska bevisa att felet inte förelåg vid köpet av varan.

Anchor tag: 3

När du meddelat säljaren

När du har meddelat säljaren att varan är felaktig har säljaren rätt att avhjälpa felet, leverera en ny vara eller ge dig ett prisavdrag. Du som kund har inte rätt att ställa samtliga krav vid samma tillfälle. Säljaren har rätt att välja det alternativ som passar den bäst. Om säljaren väljer att avhjälpa felet, har denne rätt att försöka reparera varan. I det fall säljaren väljer en omleverans av varan innebär det att säljaren ger dig en ny vara, likadan eller likvärdig, om du samtycker till det sistnämnda. Vidare har säljaren rätt att erbjuda ett avdrag på priset, och utge detta till dig i kontanta medel. Prisavdraget ska dock vara rimligt och acceptabelt för dig som konsument.

Anchor tag: 4

Rätt att häva köpet

Om felet är av väsentlig betydelse för dig som konsument kan du begära hävning av hela köpet och därmed återfå beloppet för varan. Slutligen kan du även ha rätt till skadestånd. För att få skadestånd för den felaktiga varan måste den ha medfört extra utlägg för dig. Du måste i så fall bevisa vilka typer av kostnader du har haft, exempelvis med kvitto eller intyg, som kan styrka den påstådda skadan.

Frågor och svar

Reklamation betyder att du klagar på ett fel som du upplever i varan - med andra ord betyder reklamation "klagomål".

Det finns inga krav på hur en reklamation ska gå till men det är bra att göra ett skriftligt klagomål - t.ex. via epost - då du på det sättet kan bevisa att du klagat inom skälig tid om det senare skulle uppstå en tvist om huruvida du klagat.

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok