Hoppa till innehåll
Min sida

Undvik bedrägerier vid köp eller sälj av vara online

Det är tyvärr vanligt att det sker bedrägerier vid försäljning och köp av begagnade varor. Vid annonsering på internet behöver du som säljare eller köpare vara uppmärksam på bedragare. I denna artikel redogörs vad du som säljare och köpare ska tänka på för att känna dig trygg i processen.

Innehåll:

Anchor tag: 1

Vad ska jag tänka på som säljare?

Ett vanligt tillvägagångssätt är att en intressent kontaktar dig som säljare och erbjuder sig att förmedla köpet åt dig i stället för att köpa varan. Blir du kontaktad av någon som vill förmedla varan åt dig i stället för att köpa den av dig bör du vara väldigt uppmärksam. Kolla upp personen eller företaget innan du ingår ett avtal. Det är tyvärr inte ovanligt att privatpersoner eller företag har stora skulder som antingen redan är hos Kronofogden eller är på väg till Kronofogden. I många fall rör det sig om skatteskulder eller leverantörsskulder och dessa skulder är prioriterade framför ditt eventuella krav.

Om du har ingått ett avtal och överlämnat varan men inte fått betalt, kan det vara bra att kontakta en jurist. Vid bedrägerier är det inte ovanligt att köparen kommer med bortförklaringar för att fördröja processen. Om du är helt säker på att du inte kommer erhålla betalning kan det röra sig om ett bedrägeri vilket bör polisanmälas.

Anchor tag: 2

Vad ska jag tänka på som köpare?

Om du är intresserad av att köpa en vara på internet behöver du vara uppmärksam på personen eller företaget som annonserar varan. Låter erbjudandet för bra för att vara sant är det oftast det. Det är även bra att kolla upp personen och företaget hos Kronofogden. Om det finns skulder kan det bli svårt att få tillbaka det du betalat om det uppstår något problem med köpet i efterhand. 

Om du har betalat varan men inte har fått den trots bestämd tid, kan du kontakta en jurist. Om det dröjer längre än överenskommen tid tills du får varan, kan det vara bedrägeri och du bör göra en polisanmälan.

Anchor tag: 3

Vad anses vara en begagnad vara?

En begagnad vara är en vara som har varit i bruk och ägts av någon annan part innan den säljs vidare. Den ska dock stämma överens med vad som utfästs i annonsen samt med vad som avtalats avseende art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning.

Anchor tag: 4

Vilka lagar gäller när man köper av privatpersoner?

Det är köplagen och avtalslagen som är tillämpliga vid försäljning och köp mellan privatpersoner.

Anchor tag: 5

Vilka lagar gäller när man köper av företag?

Det är gamla konsumentköplagen som är tillämplig på varor sålda och köpta innan 1 maj 2022. För varor som är köpta den 1 maj 2022 eller senare är den nya konsumentköplagen tillämplig.

Anchor tag: 6

Checklista – gå igenom det här innan du säljer eller köper varan

 

Min Sida kan du som kund på HELP upprätta digitala avtal om du ska köpa eller sälja en vara online.

Frågor och svar:

Bara om ni avtalat om detta innan köpet och då ska det även vara tydligt i avtalet vad som krävs för ett återköp.

Om inte hemsidans regler strider mot någon lag i annat fall är det lagens regler som ska efterlevas.

Framför ett klagomål till säljaren skyndsamt.