Hoppa till innehåll
Min sida

Vem bryr sig om konsumenten?

Det ska vara enkelt att vara konsument, det är regeringens mål. Till exempel ska man få hjälp om man är felbehandlad av en näringsidkare, ett företag. Det ska också vara tydligt vart man ska vända sig för att få hjälp.

Första missförståndet – om Konsumentverket

Många tror att Konsumentverket, eller "konsumentombudsmannen", är en gratis jurist som vem som helst kan vända sig till om ett företag avslår en reklamation. Så är det inte. Konsumentverket är en statlig myndighet som arbetar främst med tre saker; produktsäkerhet, vilseledande marknadsföring och informationsspridning/förebyggande arbete.

Till Konsumentverket kan man anmäla osäkra eller farliga produkter, företag som sysslar med vilseledande eller falsk marknadsföring och företag som använder sig av avtalsvillkor som strider mot svensk lag. Det betyder inte att Konsumentverket går in i ditt enskilda ärende och löser det åt dig. En anmälan fungerar som en indikation till myndigheten på att något inte fungerar och om många klagar på samma produkt eller företag kan myndigheten öppna ett tillsynsärende.

Sedan den 31 mars 2015 kan man vända sig till Konsumentverkets upplysningstjänst "Hallå Konsument!" för att få rådgivning i sitt enskilda ärende. Då handlar det om enklare frågor.

Andra missförståndet – om Kommunal konsumentrådgivning

Om du behöver det och om din kommun erbjuder den tjänsten kan du vända dig till din kommunala konsumentrådgivning. Omfattningen av den rådgivningen varierar från kommun till kommun men generellt kan man säga att du kan få goda råd och tips samt en redogörelse för vad lagen säger i vissa situationer. Man skulle kunna säga att du får hjälp till självhjälp.

Den kommunala konsumentrådgivningen, är som namnet antyder, en kommunal service och är inte underställd konsumentverket. Denna service är frivillig och endast en rådgivande funktion, inte en instans man kan anmäla ett företag till och förvänta sig någon form av beslut.

Tredje missförståndet – om Allmänna reklamationsnämnden

Om man vill ha ett beslut i sitt enskilda ärende ska man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Man kan alltså inte ringa till ARN och få upplysning eller juridisk rådgivning. Nämnden är ett frivilligt tvistlösningsorgan som ger rekommendationer om hur en tvist kan lösas mellan ett företag och en konsument. Företaget måste inte följa nämndens beslut men om de inte gör det hamnar de på "Svarta listan" hos konsumenttidningen Råd & Rön.

Om det är rådgivning man vill ha är det alltså istället till konsumentrådgivningen eller Hallå Konsument! man vänder sig till.

Är du försäkrad hos oss? Då är det en klok idé att kontakta oss innan du vänder dig till ARN. Då kan du få juridiska råd och stöd på vägen eller ett ombud som driver en eventuell tvist åt dig.

Juridisk ordbok