Hoppa till innehåll
Min sida

Låt dig inte luras av näringsidkare med oskäliga avtalsvillkor

Ofta hör våra kunder av sig när de har blivit orättvist behandlade av näringsidkare när de har köpt en vara eller en tjänst. Vad är det egentligen som gäller vid sådana köp?  

I det här inlägget kommer jag att berätta om oskäliga avtalsvillkor från näringsidkare och vad som gäller för en konsument. Fokus kommer att ligga på lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,  nedan kallad avtalsvillkorslagen. Jag kommer inte att ingående behandla konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen i det här inlägget utan endast nämna lagarna

När du som konsument handlar varor, tjänster eller andra nyttigheter av en näringsidkare, kan inte säljaren tillämpa vilka avtalsvillkor som helst i sina standardavtal. Villkoren får till exempel inte strida mot den svenska lagstiftningen, vara otydliga eller ge orimliga fördelar åt säljaren. Detta framgår i avtalsvillkorslagen.

Exempel på oskäliga avtalsvillkor

Det är oskäligt om du som konsument får sämre rättigheter än vad du har rätt till enligt svensk lag. Detta kan t ex gälla priset på en vara eller att ångerrätten är kortare än vad som är lagstadgat.  

I de fall där avtalsvillkor anses oskäliga kan Patent- och Marknadsdomstolen förbjuda att näringsidkaren använder sig av samma avtal i liknande fall i framtiden. Om flera näringsidkare har gått samman och använder sig av samma oskäliga avtalsvillkor, kan marknadsdomstolen förbjuda alla näringsidkare att använda- eller rekommendera det oskäliga villkoret. Detta regleras i 3 § första och tredje stycket i avtalsvillkorslagen.

Var uppmärksam när du skriver avtal!

Om en näringsidkare har ingått ett avtal med en konsument får konsumenten inte hänvisas till ett telefonnummer med förhöjd taxa för att kunna nå näringsidkaren med anledning av det ingångna avtalet. Detta stadgas av 3a §  i avtalsvillkorslagen. Det kan därför vara en bra idé att vid avtalsskrivandet vara uppmärksam och fråga på vilket sätt näringsidkaren kan nås, om det till exempel uppkommer frågor efter undertecknandet av avtalet.

Om ni inte kommer överens

Det finns en paragraf i avtalsvillkorslagen som är till fördel för konsumenten. Detta gäller 10 § och innebär att om det finns ett villkor som konsumenten inte är ense med näringsidkaren om och villkoret kan tolkas på olika vis, ska det tolkas till konsumentens fördel.  

Ett undantag där avtalsvillkorslagen inte gäller är om du som konsument har förhandlat fram ett avtal tillsammans med säljaren. Skulle du efter undertecknat avtal vara missnöjd, tillämpas inte lagen på grund av att ni tillsammans har förhandlat fram avtalet. 

Har du hamnat i tvist med en näringsidkare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket.

Juridisk ordbok