Hoppa till innehåll
Min sida

Sjukskriven – då är det bra att känna till dessa lagändringar

Nytt år innebär nya lagändringar och Socialförsäkringsbalken är inget undantag. För dig som ansöker om sjukpenning finns det flera intressanta nyheter att kika på.

Höjning av taket för sjukpenning

En av ändringarna är höjningen av taket för bland annat sjukpenningen. Förenklat brukar det sägas att om du blir sjuk så får du 80 % av din lön i sjukpenning, men riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Det finns ett tak för hur hög inkomst du kan räkna med, vilket innebär att oavsett hur mycket du normalt sett tjänar har du hittills inte kunnat få mer än 80 % av 7 prisbasbelopp* beräknat på årsbasis. Som mest har du kunnat få ersättning med 810 kronor per dag. Nu höjs taket till 10 prisbasbelopp vilket innebär att det är möjligt att få ut max 1027 kronor per dag.

 

Tillfälliga regler blir lag

En annan intressant ändring är att de tillfälliga reglerna som infördes under pandemin för de som väntar på vård eller behandling nu blir lag. Det innebär att den som inte kan arbeta och väntar på en försenad operation eller rehabilitering kan beviljas sjukpenning även efter dag 180 i sjukperioden under förutsättning att personen kan återgå till sitt vanliga arbete efter vårdinsatsen.

 

Behålla sjukpenning

Det öppnas också upp för större möjligheter för den som är anställd att behålla sjukpenningen efter ett års sjukskrivning om det finns särskilda skäl för det. Ett sådant skäl kan vara en pågående rehabilitering eller en plan för återgång i arbete innan det gått 550 dagar i sjukperioden.

 

Om du vill veta mer om lagändringarna kan du läsa på Försäkringskassans hemsida. Har du HELPs Juristförsäkring kan du få hjälp av din jurist. Ring till kundtjänst på 0771-985 200 eller maila till info@helpforsakring.se eller logga in på Min Sida.

 

*prisbasbelopp fastställs av regeringen och anpassas varje år för att följa inflationen i samhället

Juridisk ordbok