Hoppa till innehåll
Min sida

När ska jag kontakta min jurist om jag ansöker om sjukpenning/sjukersättning?

Har du HELPs Juristförsäkring och är i processen av att ansöka om sjukpenning/sjukersättning? Då kan det vara bra att koppla in sin jurist i ett tidigt skede! HELP- juristen Katrin Destici Sjölenius svarar på några frågor:

Innehåll:

Anchor tag: 1

Varför är det bra att kontakta sin jurist när Försäkringskassan har meddelat att de avser att avslå min ansökan om sjukpenning eller sjukersättning?

Genom att kontakta din jurist i ett tidigt skede är det möjligt för juristen att ta del av underlaget i ditt ärende samt få kontakt med din handläggare. Vid en dialog med din handläggare kan juristen förstå varför Försäkringskassan avser att avslå din ansökan. Det är även möjligt för juristen att informera dig om vilka kompletterande uppgifter som kan behövas från dig, din läkare eller din arbetsgivare. Dessa kompletterande uppgifter kan ge Försäkringskassan ytterligare information som kan ha saknats vid prövning av din rätt till sjukpenning eller sjukersättning.

Om du inte har kontaktat din jurist i god tid kan du vid kontakt med Försäkringskassan begära om förlängd tid att inkomma med synpunkter och kompletterande uppgifter. Du kan meddela Försäkringskassan att du begär om förlängd tid för att din jurist ska få möjlighet att kunna hjälpa dig i ditt ärende. Försäkringskassan kommer sedan att besluta om du ska få förlängd tid att inkomma med kompletterande uppgifter eller inte.

Anchor tag: 2

Vad kan en jurist hjälpa till med i en sådan process?

Din jurist kan komma med synpunkter samt kompletterande uppgifter - om Försäkringskassan har meddelat att de avser att avslå din ansökan.

Vid ett avslag från Försäkringskassan kan din jurist hjälpa till med att begära en omprövning av avslaget till Försäkringskassans omprövningsenhet. Din jurist kan även hjälpa till med ett överklagande till förvaltningsrätten.

Vid ett avslag från förvaltningsrätten kan ärendet sedan överklagas till kammarrätten. Kammarrätten tar först ställning till om målet ska beviljas prövningstillstånd eller inte. Detta innebär att kammarrätten inte prövar alla mål som överklagats, utan endast de mål som har beviljats prövningstillstånd.

Skulle även kammarrätten ge en negativ dom, kan ärendet sedan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen tar först ställning till om målet ska beviljas prövningstillstånd eller inte. Detta innebär att Högsta förvaltningsdomstolen inte prövar alla mål som överklagats, utan endast de mål som har beviljats prövningstillstånd.

Anchor tag: 3

När i processen bör man kontakta sin jurist?

Vår rekommendation är att du kontaktar en jurist i direkt samband med att Försäkringskassan har meddelat att de avser att avslå din ansökan om sjukpenning. Om du redan har fått ett beslut från Försäkringskassan ser vi det som bäst att du kontaktar oss i direkt samband med att du har fått beslutet. Det är av stor vikt att din jurist får möjlighet att ta del av underlaget i ditt ärende samt samtala med dig kring ditt ärende innan beslutet behöver överklagas.

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok