Hoppa till innehåll
Min sida

Det viktiga läkarintyget vid ansökan om sjukpenning

Många nekas sjukpenning, trots att de har läkarintyg. Hur ska egentligen läkarintyget utformas för att godkännas av Försäkringskassan? Ett läkarintyg ger inte automatiskt rätt till ersättning, utan det är ett av flera underlag för Försäkringskassans bedömning av om sjukpenning kan betalas ut. Läkarintyget ska tydligt beskriva hur sjukdomen påverkar individens förmåga att arbeta. 

Innehåll:

Anchor tag: 1

Hur bedömer Försäkringskassan min ansökan?

Att bara rada upp olika sjukdomar ger inte rätt till sjukpenning. Försäkringskassans överväganden om att bevilja sjukpenning grundas i bedömningar av hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan. Det är en sjukdoms konsekvens i form av funktionsnedsättning med aktivitetsbegränsning och påverkad arbetsförmåga som är avgörande för Försäkringskassans bedömning, inte sjukdomen i sig. Läkarens bedömning av funktionsnedsättning med aktivitetsbegränsning måste uttryckas i termer av vad individen inte förväntas klara av att utföra. 

Anchor tag: 2

DFA-kedjan

Försäkringskassan använder sig av vad som kallas för DFA-kedjan;

Funktionsnedsättning är en förlust eller avvikelse i fysisk eller psykisk funktion hos individen. Nedsättningen ska avse en påvisbar variation från det som kan anses vara normalt. 

Anchor tag: 3

Bedömningen styrs av aktivitetsbegränsningen

Aktivitetsbegränsningen avser konsekvenserna som är orsakade av sjukdomen och funktionsnedsättningen. Aktivitetsbegränsning är de svårigheter som individen har vid genomförandet av aktiviteter. Bedömningen ska ställas i relation till vad som kan förväntas i det dagliga livet eller för en viss arbetsuppgift. Beskrivningen av aktivitetsbegränsningen är det mest centrala i Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning. Det är därför viktigt att läkaren tydligt beskriver hur sjukdomen och funktionsnedsättningen begränsar individens förmåga till aktivitet. Aktivitetsbegränsningen får inte vara en upprepning av individens funktionsnedsättning. 

Anchor tag: 4

Intyget måste visa hur arbetsförmågan påverkas

Flera av försäkringskassans beslut att inte bevilja sjukpenning beror på att läkaren inte i tillräcklig utsträckning har beskrivit individens aktivitetsbegränsning i förhållande till hans eller hennes diagnos och funktionsnedsättning, samt hur individens aktivitetsbegränsning påverkar arbetsförmågan. Viktigt är att DFA-kedjan hänger ihop på så sätt att läkaren beskriver aktivitetsbegränsningen så att Försäkringskassan förstår att det är en följd av angiven diagnos och funktionsnedsättning.

Se därför till att din läkare noga beskriver din aktivitetsbegränsning och också hur aktivitetsbegränsningen påverkar din arbetsförmåga. 

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok