Hoppa till innehåll
Min sida

Arbetstidsförläggning för deltidssjukskrivna

År 2022 skedde det en ändring i Socialförsäkringsbalken- är du deltidssjukskriven kan detta vara bra att hålla koll på.

Innehåll:

Anchor tag: 1

Timmar för deltidssjukskrivning

Huvudregeln vid deltidssjukskrivning är att den sjukskrivne ska minska sin arbetstid lika mycket varje dag. För den som är sjukskriven på halvtid och har en heltidstjänst om 40 timmar per vecka, 8 timmar per dag, ska arbetstiden minska till 4 timmar per dag.

Det har tidigare varit möjligt att göra ett avsteg från huvudregeln för arbetstidsförläggningen så länge:

  1. den genomsnittligt arbetade tiden inte överskred sjukskrivningsgraden samt
  2. arbetstidsförläggningen främjade rehabiliteringen och hade en medicinsk motivering. Undantagsbestämmelsen utvecklades genom praxis och har tillämpats i den mån det har varit möjligt.
Anchor tag: 2

Senaste ändringen

Bestämmelsen som rör arbetstidsförläggning har sedan den 1 februari 2022 ändrats för att kunna tillämpas i större utsträckning än tidigare. Det framgår nu av lag att huvudregeln, precis som tidigare, är att den som är sjukskriven på deltid ska minska sin arbetstid lika mycket varje dag. Det som har tillkommit är att arbetstiden kan förläggas på ett annat sätt så länge arbetstidsförläggningen inte försämrar möjligheterna till återgång i arbete.

Det innebär att deltidssjukrivna kan förlägga sin arbetstid på ett annat sätt än att minska arbetsdagen lika mycket varje dag så länge arbetstidsförläggningen inte försämrar möjligheterna till återgång i arbete. Den genomsnittligt arbetade tiden ska inte överskrida sjukskrivningsgraden.

Anchor tag: 3

Försäkringskassan bedömer

Observera att Försäkringskassan bedömer huruvida arbetstidsförläggningen försämrar möjligheterna till återgång i arbete eller inte. Det är av den anledningen av stor vikt att Försäkringskassan får information om hur arbetstiden ska förläggas samt en motivering till varför ett avsteg från huvudregeln ska göras.