Hoppa till innehåll
Min sida

Arv, förskott

Kan man ge ett förskott på arv?

Det är möjligt att fördela ut arv innan bortgång. Det är främst föräldrar som ger förskott till sina barn. En gåva från en förälder till ett barn presumeras alltid vara förskott på arv om ingenting annat anges i ett gåvobrev. Om en förälder inte vill att en gåva till ett barn ska utgöra förskott bör ett gåvobrev upprättas där detta uttryckligen anges.

Vad har förskott på arv för verkningar?

Vid förälderns bortgång ska förskottet avräknas barnets del av arvet för att andra eventuella syskon ska kompenseras för förskottet.

Vill du veta mer?

Här beskriver HELP-juristen vad du ska tänka på om du vill ge en gåva till ditt barn:

Att tänka på om du ska ge en gåva till ditt barn

Det är inte ovanligt att föräldrar vill ge gåvor till sina barn. Kanske vill du som förälder underlätta för ditt barn att köpa sin första bostad? Kanske vill du hjälpa barnet att bekosta sina utlandsstudier? Oavsett syftet med gåvan finns det några punkter som är viktiga att tänka på för dig som gåvogivare.