Hoppa till innehåll
Min Sida

Arv, förskott

Om en förälder under sin livstid skänker en gåva till sitt barn, ses den gåvan enligt huvudregeln som ett förskott på arv.

Det betyder att barnet som fått gåvan får mindre när arvet efter föräldern (gåvogivaren) fördelas. Om föräldern inte vill att en gåva ska avräknas som förskott på arv bör detta skrivas som ett villkor i gåvobrevet, i samband med att gåvan sker.