Hoppa till innehåll
Min sida

Att tänka på om du ska ge en gåva till ditt barn

Det är inte ovanligt att föräldrar vill ge gåvor till sina barn. Kanske vill du som förälder underlätta för ditt barn att köpa sin första bostad? Kanske vill du hjälpa barnet att bekosta sina utlandsstudier? Oavsett syftet med gåvan finns det några punkter som är viktiga att tänka på för dig som gåvogivare.

Förskott på arv

När du som förälder ger ditt barn en gåva är huvudregeln att gåvan ska ses som ett förskott på barnets arv efter dig. Detta innebär att gåvans värde ska avräknas från barnets arvslott när hen ska ärva dig i framtiden och att övriga bröstarvingar då ska kompenseras genom att få en större del av arvet så att de i slutändan har fått lika mycket.

Om du som förälder inte vill att den gåva du ger till ditt barn ska räknas som ett förskott på arvet efter dig har du möjlighet att ändra på detta genom att förklara det i ett gåvobrev.

Enskild egendom

För att säkerställa att gåvan du ger verkligen kommer ditt barn till godo har du möjlighet att bestämma att gåvan ska vara barnets enskilda egendom. Om barnet får en gåva som enskild egendom innebär det att barnet har rätt att behålla gåvan för sig själv även om hen vid en senare tidpunkt skulle genomgå en bodelning till följd av att dennes äktenskap eller samboförhållande tagit slut. 

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida