Hoppa till innehåll
Min sida

Gåvobrevet säkrar gåvan

Det är inte ovanligt att pengar ges i gåva mellan närstående. Vad händer om den som överlämnat pengarna sedan påstår att det var ett lån och kräver att få tillbaka summan personen utgett?

I ett rättsfall från 2012 (NJA 2012 s. 804) har Högsta domstolen (HD) tagit ställning till vem som har bevisbördan för om det var en gåva eller en skuld. Här slår HD fast att det är den som påstår att det var en gåva som måste bevisa det.

Omständigheten att det ofta är närstående personer som är parter i liknande tvister betyder inte att bevisbördan kastas om eller att beviskravet sänks. Även i situationer mellan förälder och barn blir det upp till den som påstår att det är en gåva att faktiskt kunna bevisa det.

Slutsats om gåvobrev

Var noga med att säkra bevisning om du får t ex större summor i gåva! Det lättaste är att upprätta gåvobrev där gåvogivaren intygar att det rör sig om en gåva.

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok