Hoppa till innehåll
Min Sida

Arvsavstående

Den som har rätt att ärva en arvlåtare.

En arvtagare kan helt eller delvis avstå från sitt arv. Ett avstående ska vara villkorslöst och oåterkalleligt. Den eller de personer inträder som arvtagare, som skulle ha ärvt om den som avstår från arvet hade avlidit före arvlåtaren.

Exempel

Om ett barn till en avliden gör ett arvsavstående tillfaller arvet dennes barn, alltså den avlidnes barnbarn.