Hoppa till innehåll
Min sida

Kan jag tacka nej till mitt arv?

Det är inte ovanligt att personer av olika anledningar vill avstå att ta emot arv  som de egentligen har rätt till. Kanske känner du att arvet skulle göra större nytta för någon annan?

Eller så kanske du känner att du inte vill ärva någon du inte haft kontakt med? Oavsett av vilken anledning har du rätt att tacka nej till att ta emot det. För att veta hur du går tillväga för att tacka nej till ett arv och vilka följder det får är det viktigt att känna till begreppen avsägelse, avstående och överlåtelse av arv.

Avsägelse av arv

Det är möjligt att avsäga sig sin rätt till arv både medan arvlåtaren fortfarande är i livet och efter arvlåtaren avlidit. Vill arvingen avsäga sig sitt framtida arv när arvlåtaren fortfarande är i livet ska detta ske i ett skriftligt meddelande till arvlåtaren. En avsägelse av arv kan också ske efter att arvlåtaren avlidit genom att arvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren skrivit till förmån för någon annan. En arvsavsägelse går inte att återkalla och gör att arvet som skulle gått till arvingen istället går till de resterande arvingarna. Om en bröstarvinge avsäger sig arv blir avsägelsen giltig endast om bröstarvingen fått skälig ersättning. En arvsavsägelse får till följd att arvingens egna barn inte heller kommer kunna ta del av arvet från den avlidne.

Avstående av arv

Ett avstående av arv kan göras först efter att arvlåtaren avlidit. Ett arvsavstående innebär att arvet du egentligen skulle ärva istället går direkt till dina egna arvingar. Ett avstående av arv kan gälla antingen hela eller en del av arvet du egentligen skulle ärva.

Överlåtelse av arv

Genom överlåtelse av arv kan den arvsberättigade själv välja vem som ska få dennes del av arvet. På samma sätt som vid avstående av arv kan en överlåtelse av arv avse en del av arvet eller hela. Överlåtelse av arv kan ske antingen mot eller utan ersättning. Om hela arvet överlåts träder mottagaren in som dödsbodelägare medan om enbart en del av arvet överlåts så träder både överlåtaren och mottagaren av arvet in som dödsbodelägare.

Är du kund hos HELP Försäkring och har frågor om arv? Tveka inte att kontakta oss eller logga in på Min Sida.