Hoppa till innehåll
Min Sida

Dödsbodelägare

De personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta.

Dödsbodelägare kan vara efterlevande make, efterlevande registrerad partner, sambo, arvinge (även Allmänna arvsfonden) och universell testamentstagare. Ett dödsbo kan vara avträtt till förvaltning av boutredningsman.