Hoppa till innehåll
Min sida

Förlikning

Vad är en förlikning?

När en rättslig tvist görs upp genom en överenskommelse i stället för att frågan avgörs av en domstol. Förlikningen kan ske utan inblandning av domstol, men även under en pågående domstolsprocess och ofta genom att domstolen har lyckats ena parterna. 

Hur fungerar en förlikning?

Vid en förlikning utan inblandning av domstol skrivs oftast ett förlikningsavtal med överenskommelsens innehåll och undertecknas av båda parterna. En förlikning i en pågående domstolsprocess kan stadfästas genom dom och blir gällande när domen har vunnit laga kraft.